საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობს 220 კვ ქვესადგურის "ბათუმი-220"-ის რეკონსტრუქცია

სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა "საქრუსენერგო”  
მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზ. 2. თბილისი, 0159,  საქართველო
ტელ.: +995 32 238 32 76  
ფაქსი.: +995 32 238 32 76  
ელ-ფოსტა: info@sakrusenergo.ge

6-12-2016
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობს 220 კვ ქვესადგურის "ბათუმი-220"-ის რეკონსტრუქცია

26-09-2016
ამა წლის 26 სექტემბერს სს „საქრუსენერგოს" სათაო ოფისს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ბატონი ილია ელოშვილი სტუმრობდა.

5-09-2016
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 10 წლიანი პროგრამის შესაბამისად სს გეს "საქრუსენერგოსგანსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში გათვალისწინებული აქვს  500 კვ ეგხ "მუხრანისმიერთება / "მარნეულის" 500 კვ სალტეზე და 500 კვ ეგხ "მარნეული-აირუმისმშენებლობა, მარნეულის 500 კვ. ქვესადგურიდან საქართველო-სომხეთის საზღვრამდე.საქრუსენერგო 2016