განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო" გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად შესყიდვის ობიექტი:                              ახმეტის მუნიციპალიტეტის პანკისის ხეობის სოფლების ქორეთის, ბაყილოვანის, საკობიანოს, კუჭახტას, ჭინუბნის, ყვარელჭყლის, დუისის, ქვემო ხალაწნის, 

სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა "საქრუსენერგო”  
მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზ. 2. თბილისი, 0159,  საქართველო
ტელ.: +995 32 238 32 76  
ფაქსი.: +995 32 238 32 76  
ელ-ფოსტა: info@sakrusenergo.ge

12-07-2017

   განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო" გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად შესყიდვის ობიექტი:   

                          ახმეტის მუნიციპალიტეტის პანკისის ხეობის სოფლების ქორეთის, ბაყილოვანის, საკობიანოს, კუჭახტას, ჭინუბნის, ყვარელჭყლის, დუისის, ქვემო ხალაწნის,  შუა ხალაწნის, ზემო ხალაწნის, დედისფერულის, დუმასტურის, ჯოყოლოს, მომალოს, ბირკიანის, ძიბახევის სტაბილური და უსაფრთხო ელექტრომომარაგების უზრუნველსაყოფად 10/04 კვ ძაბვის ელექტროგამანაწილებელი ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

                                22-06-2017
ამა წლის 19–20 ივნისს საქართველოში საქმიანი ვიზიტით იმყოფებოდნენ რუსეთის ფედერალური საქსელო კომპანიის მმართველობის თავმჯდომარე ბატონი ალექსანდრ მუროვი და კომპანიის სხვა მაღალი თანამდებობის პირები.

16-05-2017
ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრთან შეთანხმებით 2017 წლის 25 აპრილიდან 15 მაისის ჩათვლით  500 კვ ეგხ „ქართლი-2" ჩაყენებული იქნა შეკეთებაში, რა დროსაც შსრულდა გეგმით გათვალისწინებული ყველა სამუშაო.საქრუსენერგო 2017